Výměna LHM kapaliny

Autor: FeryT <(at)>, Téma: Články a návody, Zdroj: http://www.sweb.cz/Xantiaci/xantia.htm, Vydáno dne: 04. 02. 2004

Hydraulická kapalina se má měnit vždy po 60.000km od poslední výměny. Doporučuje se včetně výplachu. Výplachová kapalina se dodává v 5litrovém kanystru oranžové barvy s org.názvem HYDRAURINCAGE.
 Výplachová kapalina má zcela odlišné složení " konzistenci a viskozitu " než klasická LHM proto se za žádných okolností nesmí přejíždět povolený interval.

Samotná aplikace se skládá ze tři části.
 
 (1).... Dej páku do spodní polohy aby se větší část kapaliny nacházela v nádržce.Vyndej nádržku a následuje vyčištění sítek v nádržce a nádržky samotné připravkem od firmy TOTAL ( dégraissé préparation hydraulique system ) popř. technickým benzínem.
 
 (2).... Vlož do nasávacího hrdla nádobu, povol odvzdušňovací šroub na regulačním ventilu (pozor na kuličku ) našroubuj do závitu odsávací přípravek.Nastartuj auto a zároveň šlapej na brzdový pedál a otáčej volantem na obě strany.Zhruba po třech minutach vypni motor a zašroubuj odvzdušňovací šroub.
 
 (3).... Nádobku a sítka vložte zpět (pozor na pérko,které se zacvakne do kulatého sítka) Nalej HYDRAURINCAGE, nastartuj motor a zvedni auto do montážní polohy. Několikrát odvzdušni celý systém a opět šlapej na brzdový pedál a otáčej volantem. Potom musíte na každém kole povolit odvzdušňovací šrouby na třmenech a vytlačit starou LHM kapalinu z brzdového okruhu. Po této aplikaci ještě několikrát celý systém odvzdušni. Pokud máte rozvodovou kostku, tak ještě doporučuji výměnit,popř vyčistit sítka v kostce v průběhu bodu (1).
 
 Proplachová kapalina u Citroenu stojí 950 Kč (kanystr 5 litrů) a jezdí se na ní 1500-5000 km. Chce to vyndat nádržku LHM a pořádně ji vyčistit, hlavně ty sítka vevnitř. Pak poznáte co máte vevnitř za "sajrajty".
 
 Cena LHM je značně odlišná,my používáme pouze TOTAL LHM plus,který stojí na pumpě 251,-/L v servisu 225,-/L a sudový do vlastní nádoby 179,-/L. Pak jsou jiné značky jako Castrol za 325,-/L ARAL 299,-/L VAT OIL 241,-/L SUNOCO 210,-/L OMV 199,-/L Všichni neoriginální výrobci splňuji předepsané normy firmou CITROËN. V zimním období se doporučuje používat pouze LHM fy TOTAL kvuli indexu bodu tuhnutí.
 Výplachování systému se má provádět vždy po šedesátí tisících od poslední výměny.Výplachová kapalina se nesmí přejiždět.Po přejetí intervalu začne měnit své složení a stává se nebezpečnou jak pro vás,tak pro citroëna.Snížuje se účinek brzd,při jízdě mění svoji výšku většinou dolu.Ráno se zvedá velmi pomalu a po delším čase. Pokud je sytém velmi zanešen lze vyplach aplikovat několikrát, ale ve vetšině případů není zapotřebí. Velmi důležité je také vyčistit sítka,které se nacházejí u nových modelů např.v každém el.magnet.ventilu a pak na vedení potrubí.Starší modely do roku 94 mají sítka na vedení potrubí.