Kontrola tlaku v koulích – protitlakem.

Autor: Holfi <xantiaclub(at)centrum.cz>, Téma: Články a návody, Vydáno dne: 25. 02. 2005

Milan Pitra nám zaslal jak na kontrolu koulí.

Zkoušečka pro měření tlaku v koulích se skládá z těchto částí:
 • - elektromotoru
 • - hydraulického čerpadla
 • - regulátoru tlaku
 • - manometru rozsah 0 – 25 Mpa
 • - nádržky na LHM kapalinu


 • Po našroubování koule na regulátor povolíme odvzdušňovací šroub a spustíme elektromotor. Po utažení odvzdušňovacího šroubu regulátoru sledujeme manometr.
  Ručička manometru rychle stoupne a na okamžik se zastaví na hodnotě tlaku v kouli, potom pozvolna tlak narůstá až do vypnutí ( odcvaknutí ) regulátoru. Například : Pokud je koule naplněná dusíkem na 5,0 MPa ručička manometru rychle stoupne na hodnotu 5,0 MPa a po překonání tlaku membrány v kouli tlak pozvolna narůstá ( membrána se stlačuje, koule se plní kapalinou ) až do vypnutí regulátoru při 17,5 MPa.
  Zkoušku můžeme provést i opačně při vypouštění tlaku (kapaliny) z koule. Pokud teď trošku povolíme odvzdušňovací šroub regulátoru, tlak začne pomalu unikat z koule, ručička manometru pomalu klesá a při dosažení hodnoty tlaku v kouli ( v našem případě 5,0 MPa ) je pokles rychlý až na nulu.

  Zkoušečka může také sloužit k tlakové zkoušce (těsnosti) regulátoru a kontrole jeho spínacího a vypínacího tlaku.
  Tohle vše jde samozřejmě vyzkoušet přímo na vozidle připojením manometru k regulátoru tlaku. Ale na zkoušečce je to pohodlnější, rychlejší a hlavně přístupnější.

  Hydraulické čerpadlo a regulátor jsou z Citroena DS, vyrovnávací nádržka z BX, manometr se dá použít z autogenu z kyslíku a elektromotor je myslím z pračky na 220V.

  Hodně šastných a hlavně měkce najetých kilometrů Vám přeje Milan.

  1 2 3 4