Hydraktiv 2 to je pohodlíčko !

Autor: techex <(at)>, Téma: Články a návody, Vydáno dne: 19. 05. 2005

V následujících řadcích se pokusím alespoň zhruba načrtnout ,co nás tak krásně houpe, ale zároveň bdí nad bezpečností posádky vozidla. Ne nadarmo hydropneumatické odpružení používá i Rolls Royce. Ten chtěl původně zařízení od Citroen koupit, ale továrna to odmítla s tím že na elementech systému pérování bude vyraženo - patent citroen a poskytl továrně R.R. vše zdarma. Systém citroen v R.R. ? Tak to mluví samo za sebe!

Pohodlná jízda tj. měkké odpružení. Ale to si nerozumí s každým režimem jízdy který  může nastat. (  akcelerace,prudká změna směru,intenzivní brzdění.) . řešením je měnit tuhost podvozku , a to automaticky a v reálném čase. To klasické odpružení není schopno nabídnout, a zůstane vždy jen kompromisem mezi dvěma protichůdnými požadavky měkkostí a tuhostí.

snímače a jejich poloha  na vozidle nutné pro funkci hydraktivu

Hydraktiv 2 pracuje se základním nastavením- měkké odružení. Přechod na tvrdou charakteristiku odpružení ovládá počítač hydraktivu v závislosti na informaci od snímačů na vozidle . viz. Obr.1

Následující tabulka zhruba informuje , o tom co inicalizuje přechod na tvrdé pérování.Ke změně tvrdá - měkká dojde vždy, bez závislosti na tom zda je přepnuto tlačítko na SPORT či NORMAL. Rozdíl v přepnutí na sport je v nastavení poč. hydraktivu

Není zapnut sport jedná se tedy o režim NORMAL.

Rychlost 120 km/h přechod na tvrdé odpružení při pootočení volantu o 33 stupňů
Tento stav trvá 1.2 s. pokud neklesne úhel otočení pod 33 stupňů.

Při stejných podmínkách.ale v režimu SPORT dojde k přechodu na tvrdou charakteristiku Již při otočení volantu o 22 stupňů a tento stav trvá 1.6 s.

Z tohoto je myslím patrné že hydraktiv pracuje stále, jen v režimu sport je jeho nastavení Citlivější. U hyd. 2 .  NELZE vynutit tvrdou charakteristiku pérovaní, jak ji známe např. u cit. XM s hydr.1. přepnutím na SPORT vozidlo ztuhlo bez vlivu snímačů a podmínek jízdy,které by měly vyvolat tvrdou charakteristiku.

Něco o elektronice.

Malé opáčko. Máme tedy dvě char. pružení- měkké a tvrdé a dva stupně tlumení. Střídání charakteristik je řízeno na základě těchto veličin. 

1.  ůhel natočení volantu
2.  rychlost natočení volantu     
3.  brzdy
4.  změna polohy akcel.

Přechod  na tu či onu charkteristiku rovněž vyvolá změna polohy karoserie. Hodnoty parametrů jednotlivých snímačů porovnává  poč. hyd. s naprogramovanýmy, v závislosti na rychlosti vozidla. Překročení naprog. hodnoty vždy změní charakteristiku a to oběma směry.

Co všechno sleduje ř. j. hydraktiv.

1. mění char. pér. pomocí elmag. ventilů umístěných pod vozem na regulátorech tuhosti.
2. napájení snímačů i ventilů a jejich vazbu s ř.j.
3. kontrola prvků systému.
4. kontrola chodu programu.

Případ poruchy součásti nebo programu.

1. uhlídat max. bezpečnost.
2. přechod do náhradního režimu.
3. rozsvícení kontrolky info.o poruše
4. aoutodignostika prvků a funkcí.

Nevím zda má smysl se zabývat jednotlivýmy snímači a přesným popisem jejich principu a zapojení. Toho bych byl schopen spíše na konkrétní dotaz. Je toho příliš mnoho. Rovněž tak v hydraulické části.Pro ty kteří se domnívají že jim hydraktiv nepracuje a chtějí se alespoň ujistit že zapojení počítače je OK. nabízím šémátko konektorů. Bez informace co kde a na jakém vývodu mohu měřit nejde prakticky zjistit- zda je závada v kabeláži, v počítači ,v snímači nebo ve výkoném prvku- tedy elmag. ventilu.

Kontrolka na přístroj. desce.         + APC  ( 12v) kostra je ovládána poč. hydraktivu.
                                                    Po zapnutí klíčku se rozsvítí na 3s.
                                                    Závada za jízdy nebo stojícím vozidle- bliká frekvencí 1 Hz po dobu 10s.
                                                    Svítí trvale- porucha počítače.

Poruchy jsou uloženy v paměti eeprom- pro vymazání NESTAČÍ   pouze odpojit napájení počítače.

Čekám na připomínky-co se líbilo,či nelíbilo, co ještě doplnit či vynechat.

A jeden trik na konec.jak snadno a rychle poznat zda nám hydraktiv funguje ?

Budete na to potřebovat pomocníka. Při nastartovaném motoru a stojícím vozidle několikrát propérujeme vozidlo tak jako když ručně a vahou těla zkoušíme jak na tom jsou  ( koule) vašeho auta. Je dobré několikrát vůz zhoupnout a zapamatovat si poddajnost pérování. Dobré místo je např. levý přední roh blatníku. Vy zůstanete na místě, a váš pomocník vozem pojede tak aby se vrátil k vám , a vy mohl prakticky hned na tomtéž místě - myslím tím ten levý přední roh blatníku- vůz znovu propérovat. Váš pomocník musí splnit jen jedno. Musí překročit rychlost 40 km/h a zastavení u vás musí být intenzivním bržděním až do zastavení a brzda musí být sešláplá i po zastavení vozu. V té chvíli Vy vůz propérujete a pokud zpozorujete markantní rozdíl v tuhosti je hydraktiv OK.

Houpání zdar- Techex