Měření čidel ABS

Autor: MiraCB <braunm(at)seznam.cz>, Téma: Články a návody, Vydáno dne: 29. 06. 2005

Protože se na netu stále objevují dotazy na svítící kontrolku ABS, rozhodl jsem se napsat krátký článek o kontrole čidel ABS.
Potřebné nářadí: měřák na měření odporů nastavený na hodnotu do 2kΩ, pro měření indukovaného napětí rozsah do 200mV≈.

Začneme kontrolou pojistek č. F2, F6 a F28 pod volantem a pojistky F1 v motorovém prostoru.
Pokud jsou pojistky dobré, proměříme jednotlivá čidla po odpojení konektoru na jednotce ABS.


Vývody pro jednotlivá kola jsou:
levé přední kolo pin č. 15 a 30
levé zadní 19 a 28
pravé přední 1 a 6
pravé zadní 29 a 31


Na těchto pinech je potřeba změřit odpor cívky snímače. Ten má být cca 1050 Ω. Pokud na některém čidle je odpor O nebo je neměřitelný, je čidlo nebo vodič k němu špatný. Příslušné čidlo má ještě jeden konektor – u předních čidel je to zepředu na nápravnici


Zadní nad nápravou. Zde je trochu horší přístup, ale dá se to nahmatat.
Konektory jsou zelené, dvoupinové. Znova proměříte čidlo a pokud zde nenaměříte odpor, tak je čidlo vadné. Pokud je čidlo v pořádku, proměřte vodiče mezi konektorem u kola a konektorem u jednotky ABS.

Pokud jsou všechna čidla v pořádku a kontrolka přesto svítí, chyba může být v relé ABS. Toto je v motorovém prostoru u ostatních relé. Je samostatně přišroubované na držáku relé a pojistek a má zelenou barvu.


Další možnost je poškozený rotor nebo špatně nastavená vzdálenost čidla od rotoru.
Každé čidlo ještě při otáčení kolem indukuje napětí, které je cca 40 – 200 mV≈ při jedné otáčce kola za s. Pokud se toto napětí na příslušném čidle neindukuje, je potřeba zkontrolovat rotor, popřípadě mezeru mezi rotorem a čidlem. Ta má být 0,5mm.
TOTO PLATÍ PRO X I.

X II mají jinak osazenou jednotku ABS a nemají zelené relé.
Postup měření je stejný

Levé přední kolo pin č. 1 a 2
Levé zadní 5 a 6
Pravé přední 19 a 20 P
ravé zadní 22 a 23