Automatické rozsvícení světel

Autor: MiraCB <braunm(at)seznam.cz>, Téma: Články a návody, Vydáno dne: 19. 01. 2006

Proč dovybavit auto tímto zařízením je jasné, v zimním období nehrozí ani při krátkých popojížďkách, že zapomenete rozsvítit světla.
Toto zařízení používám již druhou zimu a na druhé Xantii a zatím vždy v pohodě.
Nejdříve jsem procházel na internetu prodejce a dodavatele doplňků do aut, ale jimi nabízená zařízení se mi zdála drahá a se složitou montáží (nechtěl jsem žádné dráty stříhat, aby byla při případné poruše zachována činnost normálního spínače světel). Nakonec jsem narazil na stránkách http://www.peugeot605.net/ na návod,který toto zařízení popisuje. Toto zařízení jsem upravil podle svých možností a zabudoval do Xantie.

Funkce zařízení: po nastartování a zhasnutí kontrolky dobíjení se do 2 s. rozsvítí parkovací, tlumená světla, příslušné kontrolky a osvětlení přístrojové desky. Po vypnutí motoru světla zhasnou.

Vlastní montáž se skládá ze dvou částí:

1.výroba vlastního spínače
potřebné součástky:
elektolytický kondenzátor 1000μF/16V
odpor 10 kΩ
2,2 kΩ
diody 1N4004 (2 kusy)
tranzistor BD 681
relé 12 V dvojité, se spínacím proudem 10A (toto není nutné, pokud zvolíte variantu s automobilovými relé)
vypínač

na obr. Je plošný spoj a rozmístění součástek pro obě varianty.

    

Po osazení součástek doporučuji přezkoušet na baterii v autě správné osazení a zapojení. (viz. http://www.peugeot605.net/)
Pokud tato zkouška dopadla dobře, můžeme se přesunout do auta.

2.montáž do auta
budu popisovat montáž do X I, v závorce bude popsaná, v případě rozdílů, montáž do X II.
A, demontáž plastů okolo volantu, demontáž přístrojové desky. Je již popsáno jinde (http://www.xantiaclub.cz/view.php?cisloclanku=2004080501), u X II je to trochu složitější, ale postup je stejný. Musí se vyndat rádio, i nad ním jsou šrouby. V připojení přístrojové desky je potřeba najít v 11 pinovém modrém konektoru na pozici č. 8 drát, která přivádí napájení pro zhasnutí kontrolky dobíjení. ( pro X II je to v modrém 26 pinovém konektoru fialový drát označený na izolaci 1070 a je na pozici č. 26). Na tento drát je potřeba připojit drát, který bude připojený na konektor „kontrolka“. Je potřeba zvolit takovou délku aby drát v pohodě dosáhl do místa, kde bude spínač umístěn. Toto platí pro všechny dráty. Dráty připojuji tak, že na na původním drátu odstraním kus izolace – asi tak 1 cm po celém obvodu. Na novém odstraním potřebný kus izolace od začátku, ovinu, zaletuju a zaizoluju. Dodržuji také průřez (průměr) drátů. Drát provléknu do prostoru, kde bude spínač umístněn.
Nyní můžete zkontrolovat žárovky v kontrolkách a osvětlení přístrojové desky a přístrojovku namontovat zpět. Plasty okolo volantu ještě ne.

  

B, Nyní připojíme dráty ke svazku, který jde do páčky světel. Páčka je připojená dvěma konektory. Na drát, který vede do černého konektoru na pozici A1 připojíme kus drátu. Tento drát vede přes pojistku D v motorovém prostoru přímo z baterky a slouží k napájení světel. Pozor, na tomto drátu je pořád napětí, aby se vám nikde nedotkl s kostrou! (U X II je to stejné, růžový drát označený BMF4C – toto označení je přímo na izolaci drátu).

C, další drát připojíme v bílém konektoru na pozici B3. Toto jsou parkovačky. Ověříme tak, že drát připájený v černém konektoru na A1 připojíme na tento pin. Parkovačky a přístrojovka se rozsvítí. (pro X II to samé, drát je růžový a má označení VV5/VV6)

D, další drát připojíme na pozici B5 v černém konektoru. Toto jsou potkávačky. Zase ověříme drátem z A1.
(u X II pozice B5, drát růžový, označení PC1)

Konektory zasuneme do páčky světel.Nyní můžeme připojit spínač. Drát z A1 půjde na kontakt označený + a zároveň na přívod do relé. Drát z B3- parkovačky, na svorku park a nebo na spínaný kontakt relé, Drát z B5 na kontakt tlumená světla a nebo na kontakt druhého relé. Připojíme kostru, připojíme vypínač.Schema v pdf pro tisk 1:1 schema1 , schema 2

3, Znovu ověříme zapojení, zkontrolujeme zaizolování drátů i všech spojů. Pokud je vše v pořádku, nastartujeme auto. Po zhasnutí kontrolky dobíjení by se měly světla rozsvítit. Pokud ne, přepneme vypínač.

Jestli všechno funguje jak má, stačí spínač někam připevnit (já ho mám vedle pedálu spojky, vypínač mám v přihrádce na doklady) a namontovat plasty okolo volantu.Obsluha:
Letní provoz – světla se ovládají normálně na páčce
Zimní provoz – spínač na páčce je v poloze vypnuto, světla se automaticky zapnou po nastartování a po zhasnutí motoru, samy vypnou. Pouze při potřebě použít dálková světla se musí vypínač na páčce ručně zapnout. To samé i při potřebě zapnout mlhovky.

Poděkování: tímto bych chtěl poděkovat panu Petrovi (http://www.peugeot605.net/), který byl tak laskavý a umožnil mi publikovat jeho zapojení na stránkách Xantiaclubu. Děkuji i Holfimu za zapůjčení jeho auta k ověření zapojení.